Reciklažno dvorište Štefanje

Izradu internetske stranice sufinancirala je Europska unija u sklopu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija iz Kohezijskog fonda. Pravila privatnosti

Projekt Izgradnja reciklažnog dvorišta u Općini Štefanje doprinosi povećanju stope odvojenog prikupljenog komunalnog otpada i smanjenju količine otpada koji se odlaže na odlagalište, prije svega opasnog otpada, otpadnog papira, metala, stakla, plastike, tekstila te krupnog (glomaznog) komunalnog otpada, te posebnih kategorija otpada o time osigurava njegovu odgovarajuću uporabu ili zbrinjavanje.

Korisnik bespovratnih sredstava projekta je Općina Štefanje.

Tijekom provedbe projekta organizirat će se informativno-obrazovne aktivnosti te aktivnosti promidžbe i vidljivosti vezane za korištenje reciklažnog dvorišta i pravilno odvajanje otpada.

Naziv projekta: Izgradnja i opremanje reciklažnog dvorišta u Štefanju.

Procijenjena vrijednost projekta: 1.866.562,50 kn

Bespovratna sredstva: 1.586.578,10 kn

Financijska potpora: 85% RH, 15% Općina Štefanje

Vrijednost radova: 1.773.995,50 kn  (bez PDV-a)

Razdoblje provedbe projekta: 24 mjeseca

Lokacija: Štefanje Štefanje, Gospodarska zona „Laminska“, kčbr. 530/15 K.O. Štefanje

Izvođač radova: Bistra d.o.o., Đurđevac

Nadzor: AL PRO ING d.o.o., Gornji Prnjarovec

Izradu internetske stranice sufinancirala je Europska unija u sklopu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija iz Kohezijskog fonda. Pravila privatnosti

Više o strukturnim fondovima pročitajte na poveznici www.strukturnifondovi.hr