Edukacije

Izradu internetske stranice sufinancirala je Europska unija u sklopu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija iz Kohezijskog fonda. Pravila privatnosti

Edukacije na terenu (od 23.09.2020 do kraja 2020.g.)

Blatnica – 23.9.2020. – 10:00 sati
Narta 23.9.2020. – 11:00 sati
Starine 23.09.2020. – 12:00
Laminac 24.9.2020. – 10:00
Donja Šušnjara 24.9.2020. 11:00
Daskatica 25.9.2020. 10:00
Staro Štefanje 25.9.2020. 11:00
Štefanje 25.9.2020. 12:00