Letci

Izradu internetske stranice sufinancirala je Europska unija u sklopu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija iz Kohezijskog fonda. Pravila privatnosti

Na edukaciji su podijeljeni informativni letci o odvajanju otpada.

Na edukacijama po naseljima općine sudionicima su podijeljeni letci.  Osnovnoj školi su uručeni letci koje su nastavnici i razrednici podijelili učenicima te sa njima odradili radionicu na temu odvojenog prikupljanja otpada i uloge reciklažnog dvorišta.