Plakati

Izradu internetske stranice sufinancirala je Europska unija u sklopu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija iz Kohezijskog fonda. Pravila privatnosti

Izrada i postava plakata po javnim objektima i oglasnim pločama na području Općine Štefanje s terminima i lokacijama edukacija.

Distribuciju plakata provela tvrtka Colloco d.o.o. Bjelovar u suradnji s naručiteljem (mjesni odbori, društveni I vatrogasni domovi, škola, trgovine, oglasne ploče i sl.)